Kalastuskielto kalastuslain (379/2015) 54§:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto (ns. yleiskalastusoikeuksien kielto) eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella vuosina 2017-2020 -kieltoajankohdan muuttaminen.   (Julkaistu: 12.04.2017 13:24)

ELY- keskus muuttaa päätöstään (dnro POSELY/2313/5710-2015, 18.12.2015) kieltoajankohtien osalta ja tarkentaa päätöksessä sovelletut oikeusohjeet voimassaolevan kalastuslain (379/2015) säädösten mukaisiksi.

Muutettupäätös on koknaisuudessaan seuraava:

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus kieltää kalastuslain (379/2015) 54§:n nojalla kalastuslain 7§:ssä tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuvan viehekalastuksen (yleiskalastusoikeudet) vuosittain 20.4. - 31.5. välisenä aikana seuraavilla lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella.

Lieksanjoen alaosa (ml. Riikolanlampi) ja Lieksanjoen edusta Pielisen Mönninselällä, Lieksan kalastuskunta (Lieksa). Kieeltoalueen yläraja on Lieksanjoella 500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin. Riikolanlampi kuuluu kieltoalueeseen. Kieltoalueen alaraja on Pielisellä "Aataminniemen kärki - Törönsaari (ns. Törönkari) - Lehtosaari - Kevätniemen sahan ranta" -linja. Kieltoalue (n. 500 ha) sijaitsee peruskarttalehdillä 4314 11 ja 4332 02. Jigikalastus ja rannalta onkiminen on kuitenkin sallittua 20.5. alkaen.

 


« Takaisin

 

 

Ajankohtaista
12.04.2017 13:24 Kalastuskielto kalastuslain (379/2015) 54§:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto (ns. yleiskalastusoikeuksien kielto) eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella vuosina 2017-2020 -kieltoajankohdan muuttaminen. Lisää >>
©2018 Ruunaan kalastusalue - Kotisivukonkarit (MMD Networks Oy)