KUOHATTIJÄRVEN JA –JOEN VIEHEKALASTUSLUPA 2016

 1. LUPA-ALUE 

·Lupa-alue käsittää Kuohattijärven, yksityisvesiä lukuun ottamatta, Miihkalinlammen, Ala-Sammaljärven ja Kuohattijoen Kuohattijärvestä Tamppikoskeen. Myllykoskella piha-alueella ei saa mennä kalastamaan.

 

2. LUPAMÄÄRÄYKSET

·Luvalla saa kalastaa vain vapavälineillä.

·Mato-onginta on kielletty koski- ja virtapaikoissa.

·Pyynnissä saa olla kerrallaan korkeintaan neljä (4) vapaa.

·Saaliskiintiö on yksi  lohikala/vrk./kalastaja

 

3. ALAMITAT

· Kuha 42 cm. (haettu muutosta 40 cm)

· Järvitaimen 50 cm (rasvaeväleikattu), rasvaevällinen on rauhoitettu

   - Rasvaeväleikattu taimen on rauhoitettu joessa ja purossa syys-, loka- ja marraskuussa

· Järvilohi 60 cm (rasvaeväleikattu), rasvaevällinen on rauhoitettu

   - Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu joessa ja purossa elo-, syys-, loka- ja marraskuussa

 

4. LUPAHINNAT

·Vuorokausilupa 5 €, viikkolupa 10 € ja vuosilupa15 € (kalenterivuoden loppuun).

·Lisävavat 5 €/kpl. Lisävapoja voi ostaa korkeintaan kolme (3) kpl.

·Alle 18-vuotiaille lupa myydään puoleen hintaan (-50 %) ja alle 15-vuotiaat saavat kalastaa holhoojan/vanhemman mukana maksutta.

·Luvan voi myös maksaa pankkiin Ruunaan kalastusalueen tilille FI 1053 4307 2004 1594. Viestiosaan on merkittävä teksti: Kuohatin viehelupa, kalastajan nimi ja lupavuosi sekä mahdollisten lisävapojen määrä.

 

5. LUVANMYYNTIPAIKAT                                                       

·Nurmeksessa: Kone-Sola, 013-480 180 ja Nurmeksen ABC-asema 010 7637 562

                       

6. LISÄTIETOJA

Läänikohtainen viehelupa ei oikeuta kalastamaan Kuohattijoen koski- ja virtapaikoilla, sillä Kuohattijoki on luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi (kalastus on sallittu seisovilla pyydyksillä lupa-alueen järvi- ja lampivesillä osakaskuntien myöntämillä luvilla).

Lisätietoja antaa: 

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus, 050-5500 778.
Aimo Kotilainen, Nurmeksen osakaskunta, 050-3730 829

                                          

 

 

 

 

Ajankohtaista
12.04.2017 13:24 Kalastuskielto kalastuslain (379/2015) 54§:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto (ns. yleiskalastusoikeuksien kielto) eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella vuosina 2017-2020 -kieltoajankohdan muuttaminen. Lisää >>
©2018 Ruunaan kalastusalue - Kotisivukonkarit (MMD Networks Oy)