LIEKSAJOEN PYYDYS- JA VIEHELUPA

Lieksanjoen lupa-alue on muodostettu asiakaslähtöisesti, palvelemaan sekä kalastajia että kalastukseen liittyviä sidosryhmiä, kuten matkailun ammattilaisia ja yrittäjiä. Luvan tavoitteena on huomioida mahdollisimman selkeällä ja yksinkertaisella lupajärjestelmällä sekä Lieksanjoen alkuperäiset kalakannat että kalastuksesta kiinnostuneet asiakkaat. Lupajärjestelmällä valmistaudutaan myös Pielisen Järvilohi Lieksanjokeen tavoitteiden mukaiseen järvilohen- ja järvi-taimenen palauttamiseen Lieksanjoen vapaille koskialueille. Jotta tulos olisi tavoitteen mukainen toivomme, Teidän antavan palautetta ja parantamisehdotuksia järjestelmään liittyen. Lupajärjestelyistä vastaa Ruunaan kalastusalueen hallitus.

LIEKSANJOEN LUPAMYYNTI JA KALASTUS VUONNA 2017

1. VIEHELUPA

·Lieksanjoen viehelupa oikeuttaa kalastamaan vapavälineillä lupakarttaan merkityllä alueella. Alue käsittää mm. Lieksan (osin), Pankajärven, Ruunaan, Nurmijärven, Pankasaaren ja Polvivaaran kylien yhteiset vesialueet.

· Onginta ja pilkintä on maksutonta.

· Lupa on aina henkilökohtainen.

· Vapojen tai vieheiden määrää ei ole rajoitettu.

· Vuosilupa on voimassa kalenterivuoden loppuun.

· Alamitat ovat:

                             • Kuha 40 cm

                      • Harjus 35 cm (Pudasjoen perhokalastusalueella 40 cm)

                             • Järvilohi 60 cm (rasvaeväleikattu), rasvaevällinen on rauhoitettu

                      • Järvitaimen 50 cm (rasvaeväleikattu), rasvaevällinen on rauhoitettu

· Kalastus on kielletty Lieksanjoessa välillä luotsiasema-kissakari (500 metriä alimmalta maisemointipadolta) 15.5.-10.6. välisenä aikana.

· Kalastus on kielletty Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueella. Kieltoalueen yläraja sijaitsee kohtisuoraan vesiuoman poikki Merilän tilan kohdalla olevan Kanasaaren pohjoiskärjestä, ja alaraja 500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin. Kuoreen lippoaminen riippusillalta alaspäin on sallittu.

· Rauhoitusaika: Rasvaevätön järvilohi joessa ja purossa elo-, syys-, loka- ja marraskuussa. Rasvaevätön taimen joessa ja purossa syys-, loka- ja marraskuussa. Harjus huhti- ja toukokuussa.

· Rasvaevälliset järvilohi ja järvitaimen on vapautettava. koska ovat rauhoitettuja ympäri vuoden

· Saaliskiintiö: yksi rasvaeväleikattu järvilohi kalastajaa kohti vuorokaudessa.

· Suositellaan käyttämään viehekalastuksessa yhtä kolmihaarakoukkua tai enintään kolmea yksihaarakoukkua viehettä kohti

2. LUVAN HINTA

· Kausilupa 30 €                   · Kuukausilupa 20 €

· Viikkolupa 10 €                  · Vuorokausilupa 5 €

Alle 18-vuotiaille lupa myydään puoleen hintaan (-50 %) ja alle 15-vuotiaat saavat kalastaa

holhoojan/vanhemman mukana maksutta.

 

3. LIEKSANJOEN PYYDYSLUPA

·Lupa oikeuttaa kalastamaan kartan osoittamalla alueella.

·Seisovilla pyydyksillä ei saa kalastaa jokialueen koski- ja virtapaikoissa.

·Pyydysyksikön hinta on 3 €.

· Verkkokalastus on kielletty Lieksajoen alaosassa Pankajärven ja Pielisen välisellä jokialueella.

· Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkoilla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.

4. PYYNTITEKNISET RAJOITUKSET

· Kalastusalueen vesistöillä yli kolmen (3) metrin vesialueilla solmuväli vähintään 45 mm. Pankajärvi, Pudasjärvi ja Ruunaanjärvi/Matkalahden alueella jään alta kalastettaessa solmuväli aina vähintään 55 mm.

· Muikun kalastus sallittu alle 24 mm:n verkoilla.

5. RAVUSTUS

· Ravustus on kielletty vuonna 2016. Kieltoalueena tarkoitetaan Lieksanjoen vesistöaluetta kalastusalueen rajaan saakka. Kalastusalueen rajasta alaspäin pyynti on kiellettyä jokisuulle saakka.  Ravustamisen kiellosta tai pyynnin sallimisesta päätetään vuosittain. Ravun alamitta on 10cm.

6. KALASTUSALUE MYY SORSASTUSLUPIA

· Pankajärven osakaskunnan alueelle

· Ruunaan osakaskunnan alueelle

· Sorsastusluvan hinta on 10 €.

· Sorsastuslupia myy Lieksassa Retki-Aitta.

7. LUVANMYYNTIPAIKAT

· Lieksassa: Retki-Aitta, Pielisentie, 013-526 420, Sportia Lieksa Pielisentie 10-12,  p.040 754 6944.          

· Nurmijärvellä: Annukan Kahvila 040-964 1083

· Ruunaalla: Neitikosken retkeilykeskus 013-533 170.

· Vieheluvan onlinekasinopelit.fi voi myös maksaa pankkiin: Ruunaan kalastusalue OP Lieksa FI10 534307 20041594.

8. LISÄTIETOJA

Jukka Turunen 040-568 8182, Aulis Kupiainen 050-375 3448 , Timo Hartikainen 0400-909 863,

Erkki Turunen 013-546 507.

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista
23.04.2019 11:42 Lieksanjoen luvat pankkiin Lisää >>
11.03.2019 18:34 Kalastuskielto 2019 Lisää >>
12.04.2017 13:24 Kalastuskielto kalastuslain (379/2015) 54§:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto (ns. yleiskalastusoikeuksien kielto) eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella vuosina 2017-2020 -kieltoajankohdan muuttaminen. Lisää >>
©2019 Ruunaan kalastusalue - MMD Networks Oy